Omwille van de gemeenteraadsverkiezingen is de sporthal gesloten op 10 en 14 oktober 2018. De lessen op deze dagen vallen weg.